111 - WAT ZULLEN WIJ DOEN MANNEN EN BROEDERS? DE TIJD OM TE BEKEREN IS NU!

WAT ZULLEN WIJ DOEN MANNEN EN BROEDERS? DE TIJD OM TE BEKEREN IS NU!

Deze vraag werd gesteld door de mannen van Israël, na het horen van Petrus (Han. 2:14-37) op de dag van Pinksteren onder de zalving van de Heilige Geest. In vers 36 zei Petrus: "Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt." De mannen werden in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de rest van de apostelen: "Mannen en broeders, wat zullen we doen?"

De droefheid van deze vraag zit in het feit dat de meeste van deze mannen Jezus Christus persoonlijk hebben gehoord en zelfs gezien. Sommigen hebben misschien iemand gekend die door Hem was genezen of waren passief geweest ten opzichte van de woorden en daden van Jezus, zonder een mening erover te hebben gehad, zelfs niet tijdens zijn proces en kruisiging. Misschien waren zij onder degenen die van het wonderbrood en de vis aten, toen de Heere duizenden mensen te eten gaf. Maar ze hadden nooit het belang van verlossing overwogen, zoals velen tegenwoordig ook niet doen. Velen hebben de boodschap van het evangelie en de vergeving van de Heere gehoord en waren daardoor in staat geweest om verlossing door geloof te ontvangen.

Momenteel heeft verlossing voor veel mensen geen prioriteit vanwege de zorgen en problemen van dit leven. Maar er komt een opname aan, gevolgd door een verwoestende periode van grote verdrukking. Deze opname (wegvoering) zal plotseling zijn en in een tijd die u niet verwacht en veel mensen zullen er ontbreken. Dan zal dezelfde vraag zich herhalen: "Mannen en broeders, wat zullen we doen?" Dit zal onmiddellijk na de opname zijn en de broeders zullen dan degenen zijn die misschien de heiligen van de verdrukking zullen zijn. Het zou een hele ongelukkige vraag zijn om op dat moment te stellen, omdat het dan te laat zal zijn om mee te gaan met de opname. Vandaag is de dag van verlossing (2 Kor. 6:2) en de gebeurtenissen van de grote verdrukking zullen beslissen over het lot van zulke mensen die na de opname zijn achtergelaten. Gods voorkennis is iets dat we in gedachten moeten houden. Sommigen worden na de opname misschien beschermd door de plannen van God maar sommigen zullen onthoofd moeten worden of door andere afschuwelijke dingen heen moeten gaan in geval men Jezus Christus op dat moment als Heer zal belijden. 

Mannen en broeders terwijl er vandaag nog tijd is en er nog om wordt gevraagd; dit is de tijd om ons te bekeren. Nu is het gratis en steeds mogelijk. Petrus zei in vers 38: 'En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.' In Mark. 16:16 staat: “Hij die gelooft (dat het evangelie een boodschap van redding is) en zich laat dopen, zal behouden worden; en wie niet gelooft, zal verdoemd worden." Nu weet u het antwoord op de vraag, mannen en broeders, wat zullen we doen? Vandaag is de dag, morgen is het misschien te laat; bekeer u van uw zonden en wend u tot Jezus Christus aangezien Hij u kan redden. Na de opname zal het allemaal twijfelachtig zijn. De huwelijksafspraak is dan alreeds aan de gang en de deur is al gesloten tot na de dood, het lijden en de vernietigingen van de grote verdrukking en Armageddon. Keer u nu op uw knieën naar Jezus Christus toe en bekeer u en bel het nummer op deze pagina om u te helpen en uw andere vragen te beantwoorden. Ik heb geprobeerd u te wijzen op het antwoord op de belangrijke vraag die u na de opname kan overkomen. Mannen en broeders, wat moet ik doen? Handel nu op het antwoord, niet wanneer het laat is.

111 - WAT ZULLEN WIJ DOEN MANNEN EN BROEDERS? DE TIJD OM TE BEKEREN IS NU! 

 

download-pdf