profiel

creative miracles

Klik hier voor broeder Neal Frisby's biografie

 

 

AUDIO-icon

Klik hier om de biografie te beluisteren

 

 

Onze Missie

 U Gods boodschap van geloof en kracht brengen
zoals gegeven aan broeder Neal Frisby en de Miracle Live Ministry.

 

Onze overtuiging

Als God niet tevreden over een persoon is kan hij hem de toegang tot het paradijs weigeren. Ook kunnen alle nare dingen van deze wereld een persoon treffen als God er niet tevreden over is. Het is uiterst belangrijk om Gods wil te zoeken in het leven en overeenkomstig te handelen. - Wij geloven in de leer van de King James Bijbel, bij voorkeur de originele engelse vertaling uit de 17e eeuw. De heer Jezus Christus is Heer, de drie-enige God, de schepper van de hemel en aarde. Hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha en Zijn (Gods) bloed laten vloeien tot vergeving en verlossing van de hele mensheid. Een ieder die Hem nu aanneemt en Zijn woord naleeft verkrijgt vergeving van alle zonden en een eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. Jezus zei dat Hij terug zou komen om Zijn mensen mee te nemen naar een prachtige plaats die Hij voor hun bereid heeft. Tot die tijd beloofde hij in de vorm van de Heilige Geest in Zijn mensen te verblijven. Het allermooiste is als een persoon Jezus Christus als zijn Heer en God aanneemt en Hem de regie over zijn leven toevertrouwd. Hij is rechtvaardig, alwetend en liefdevol en geeft de mens o.a. rust, ontspanning, vrede, voorspoed, vergeving, eeuwig leven, genezing van ziekten, kennis en blijdschap. Wij geloven dat we mensen het geloof niet moeten opdringen, en argumenteren bij voorkeur niet. Een ieder die wil is welkom om Jezus Christus te volgen. Wij achten onze kerk niet de enigste weg tot Gods koningrijk, wel zijn wij overtuigd dat broeder Frisby een heel bijzondere bediening heeft gehad tot een uitzonderlijke groep van mensen.   

 

Een citaat voor u van broeder Neal Frisby;

Sta op, naaste, en wees gezond - ga in vrede.
Jezus Christus heeft u vrij gemaakt. Hij heeft al
uw zonden vergeven en uw lichaam genezen
als u nu met mij instemt.
Amen.